Potvrzení, posudky

Zdravotní způsobilost na zotavovací akce pro děti

200 Kč

Zdravotní způsobilost ke vzdělání - SŠ, VŠ

každý další obor + 50 Kč

200 Kč

Zdravotní způsobilost k TV a sportu

300 Kč

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

400 Kč

Zdravotní způsobilost k zbrojnímu průkazu

500 Kč

Zdravotní způsobilost před nástupem do zaměstnání - kategorie Ia

400 Kč

Lékařské potvrzení do jeslí, mateřské školy

100 Kč

Lékařské potvrzení pro cesty do zahraničí

500 Kč

Lékařské potvrzení na absolvování svařečského kurzu

200 Kč

Lékařské potvrzení na vlastní žádost

200 Kč

Kopie již vydaného a stále platného posudku

50 Kč

Vystavení zdravotního průkazu

200 Kč

Vystavení duplikátu očkovacího průkazu

100 Kč

Vypracování lékařské zprávy pro pojišťovnu

200 Kč

Vypracování žádosti pro lázně a ozdravovny

200 Kč

Provedení výpisu ze zdravotnické dokumentace

250 Kč

Provedení výpisu ze zdravotnické dokumentace

do druhého dne

500 Kč

potvrzení o dietě, odklad školní docházky, ostatní potvrzení

100 Kč