PREVENTÍVNÍ PROHLÍDKY


V prvním roce života se provádí preventivní prohlídka devětkrát do roka, z toho minimálně šestkrát v prvním půlroce a z toho minimálně třikrát v prvních třech měsících života. Dítě je tedy poprvé takto komplexně vyšetřeno při převzetí do péče registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost po propuštění z porodnice, následně ve 14 dnech, 6 týdnech, ve třech, ve čtyřech a v šesti měsících. Dále pak v osmi a deseti měsících, poslední preventivní vyšetření v prvním roce života se provádí ve dvanácti měsících.

Další preventivní prohlídka probíhá v osmnácti měsících a následně až ve třech letech. Od tří let pak vzniká nárok na provedení preventivní prohlídky vždy jedenkrát za dva roky (v 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 a naposledy v devatenácti letech před ukončením registrace u praktického lékaře pro děti a dorost). Stejný nárok na preventivní prohlídku jedenkrát za dva roky vzniká i v dospělosti.

K preventivní prohlídce vezměte s sebou:

látkovou plenu ke zvážení

ranní moč u větších dětí

průkaz preventivních prohlídek

všechny odborné nálezy za poslední 2 roky, event. lékařské zprávy týkající se vyšetření a úrazů.


 • vstupní prohlídka do 5 dnů od po propuštění z porodnice
 • 14 dnů prohlídka a nasazení vitaminu D
 • 6 týdnů prohlídka a žádanka k vyšetření kyčelních kloubů
 • 2 měsíce prohlídka a Rotaviry
 • 3 měsíce prohlídka a I.Hexavakcina (záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenkaB, Haemophil influenza B)
 • 4 měsíce prohlídka a I.Prevenar 13 (Pneumokok)
 • 5 měsíců  I.Bexsero (Meningokok B)
 • 6 měsíců prohlídka a II.Hexavakcína
 • 7 měsíců II.Prevenar 13
 • 8 měsíců prohlídka a II.Bexsero
 • 10 měsíců prohlídka
 • 1 rok prohlídka a III.Hexavakcína
 • 13 měsíců III.Prevenar 13
 • 14 měsíců III.Bexsero
 • 15 měsíců I. Priorix / M-M-Rvaxpro (spalničky, zarděnky, příušnice)
 •  16 měsíců Nimenrix (Meningokok A,C,W,Y)
 • 18 měsíců prohlídka a dotazník autistického spektra
 • 3 roky prohlídka
 • 5 let prohlídka a Adacel, vyšetření sluchu, za měsíc II.Priorix
 • 7 let prohlídka
 • 9 let prohlídka
 • 11 let prohlídka a Boostrix polio ( záškrt, tetanus, č. kašel, dětská obrna)
 • 13 let prohlídka a Gardasil / Gardasil 9 (HPV)
 • 15 let prohlídka, děvčata gynekologická prohlídka
 • 17 let prohlídka
 • 19 let dorostová výstupní prohlídka, převedení dokumentace