Vzdělání:

Lékařská fakulta Univerzity palackého Olomouc 1986-1992

Homeopatie Boiron 1994

Atestace Pediatrie 1997

Licence ČLK pro obor pediatrie 2003

Psychoterapeutický výcvik "Rodinná terapie psychosomatických poruch" 2004-2008

Akupunktura ILF 2012

Specializovaná způsobilost 2017

Atestace Psychosomatika 2018

Zaměstnání:

ARO Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy (MNOF) 1992 - 1994

Dětské oddělení MNOF 1996 - 2004

Praktická lékařka pro děti a dorost Ostrava - Muglinov 2004-2017

Malé zdraví 2017-2018

Vedoucí lékařka Psychosomatické ambulance Ostrava  od 2019

Praktický lékař pro děti a dorost Slezská Ostrava  od 2021


Profesní cesta:

  • Po ukončení studia na lékařské fakultě v Olomouci jsem nastoupila na oddělení ARO MNOF. Po roce se odešla na mateřskou dovolenou a pak, protože mne vždy bavilo pracovat s dětmi jsem nastoupila na dětském oddělení MNOF. Učila jsem se je léčit a zajímala se o dětskou gastroenterologii. Také jsme si všímala, že děti někdy mají potíže, pro které nenacházíme žádné medicínské vysvětlení ani objektivní nález.
  • A tak mne zaujal v medicíně uznávaný akreditovaný psychoterapeutický výcvik s názvem "Rodinná terapie psychosomatických poruch". Ten jsem po čtyřech letech studia úspěšně absolvovala a splnila všechny podmínky potřebné k jeho završení. Zároveň jsem začala pracovat jako praktická lékařka pro děti a dorost v Ostravě Muglinově, kde jsem se starala o děti skoro 17 let.
  • Léčila jsem, dělala rodinné terapie, učila se zacházet s psychosomatickými potížemi. Paralelně jsem jezdila na supervize. Dva roky se učila pracovat se sny a imaginacemi na Pražské škole psychosociálních studií. Absolvovala jsem více než 100 hodin supervize.
  • Homeopatii, kterou používám jen výjimečně, jsem si doplnila studiem akupunktury, organizované v IPVZ. Vzdělání jsem zakončila závěrečnou zkouškou. Akupunkturou ráda občas doplňuji klasickou léčbu.
  • Vždy mne lákalo propojovat medicínu a nové poznatky z jiných oblastí (psychologie, psychoterapie, akupunktura, homeopatie). Dále jsem rozšiřovala své znalosti a dovednosti při každodenní práci dětské obvodní lékařky, přimíchávajíc vše ostatní do své každodenní práce.
  • Atestaci z pediatrie jsem doplnila atestací z psychosomatiky.
  • V roce 2019 jsem založila Psychosomatickou ambulanci Ostrava. Kromě dětských psychosomatických pacientů a jejich rodin, stále častěji léčím i dospělé klienty, kteří se na mne obracejí s prosbou o konzultaci svých psychosomatických potíží.
  • Stala jsem se členkou organizačního výboru Psychosomatické společnosti, která se spolu s kolegy psychiatry, psychology a fyzioterapeuty snaží rozšiřovat výuku psychosomatiky nejen mezi studenty vysokých škol, ale i mezi lékaři. K tomu přednáším a učím.
  • 1.9.2021 jsem převzala dětskou ambulanci kolegy MUDr. Semenďáka a nyní kombinuji pediatrickou práci s psychosomatickou medicínou.