Výkony hrazené pacientem

Aplikace očkovací látky


150 Kč

Odběr krve na vlastní žádost

Bez ceny požadovaných vyšetření

150 Kč

Ostatní odběry na vlastní žádost

Bez ceny požadovaných vyšetření

50 Kč

Vyšetření CRP z prstu POCT metodou

na vlastní žádost

150 Kč

Vyšetření streptestu POCT metodou

na vlastní žádost

150 Kč

Jednorázové vyšetření

neregistrovaného pacienta

500 Kč

Preventivní prohlídka 0-6 let

neregistrovaného pacienta

800 Kč

Preventivní prohlídka starší 6 let

neregistrovaného pacienta

600 Kč

Vstupní prohlídka 0-6 let

neregistrovaného pacienta

1200 Kč

Vstupní prohlídka starší 6 let

neregistrovaného pacienta

1000 Kč